Diensten | wat mogen we voor u betekenen?

Heeft u schulden? Kunt u uw financiën niet zelf voldoende beheren omdat u op leeftijd bent, ziek bent of een beperking hebt? De bewindvoerder, door de rechter benoemd, zorgt er voor dat er vanaf het moment van bewind een nieuwe start gemaakt kan worden. Vanaf die datum zullen wij instanties inlichten over uw onderbewindstelling. We vragen hen de post naar ons te sturen. We zorgen ervoor dat ze ons benaderen in plaats van u. Hierdoor krijgt u weer grip en rust in het dagelijks leven.

U en wij gaan samen hard aan de slag om vanaf dat moment de vaste lasten iedere maand netjes over te maken. Mocht u schulden hebben die te hoog zijn om binnen afzienbare tijd te kunnen aflossen, dan vragen wij schuldhulp aan voor u. Wij begeleiden het hele administratieve proces om zo snel mogelijk toegelaten te worden. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Het onderhouden van uw administratie kan ingewikkeld en vervelend zijn. Contact met financiële instellingen en bedrijven kost in toenemende mate meer tijd. Wellicht wilt u dit liever niet (langer) zelf doen. Wellicht heeft u het gevoel dat u uw grip en inzicht op uw administratie langzaam verliest. vhS thuisadministraties & bewindvoering is een betrouwbare partner die haar cliënten ontzorgt en ondersteunt met gedegen advies.

vHS bewindvoering & inkomensbeheer beheert uw administratie, inventariseert knelpunten en onderneemt waar nodig actie richting instanties en instellingen. Dit voor een maandelijks vast bedrag en indien gewenst bij u thuis. Zo behoudt u zelf ook het volledige inzicht en is er altijd direct contact met één van onze medewerkers.

Heeft u zaken waarbij u een all-round financieel adviseur kan gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat wij u kunnen informeren hoe wij u van dienst kunnen zijn. Door middel van persoonlijk contact, kleinschaligheid en bereikbaarheid brengt ons team het vertrouwen en plezier terug in uw administratieve en financiële zaken. vhS thuisadministraties & bewindvoering: een betrouwbare partner die adviseert, helpt en er voor u is.

Bent u een gemeente, zorginstantie, zorginstelling of een non-profit organisatie? Hebben uw inwoners, cliënten of leden behoeft aan financiële ondersteuning? Dan is het zinvol om kennis met vhS thuisadministraties & bewindvoering te maken. Gezamenlijk kan worden bekeken welk traject kan worden bewandeld om waar nodig de meest optimale en effectieve administratieve ondersteuning te bieden.

De mogelijkheid bestaat om vrijblijvend bij u op kantoor de mogelijke samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. In de praktijk is gebleken dat vhS bewindvoering en inkomensbeheer op vele manieren uw cliënten of leden behulpzaam kan zijn en u werkzaamheden uit handen kan nemen die u thans wellicht nog zelf uitvoert.

In de loop van de afgelopen jaren zijn financiële zaken steeds complexer geworden. Financiële instellingen zijn onpersoonlijker en onbereikbaarder geworden. Sommige mensen besluiten daarom de administratieve taken uit te besteden. Andere mensen verliezen langzaam hun grip op hun financiën. Weer andere mensen zijn niet langer in staat om zelfstandig met de financiële instellingen zaken te doen of te communiceren.

In alle deze situaties kan vhS thuisadministraties & bewindvoering iets voor u betekenen. Initiatiefnemer Koos van Houten was jarenlang werkzaam in de financiële sector en heeft deze verandering van dichtbij meegemaakt. Als antwoord hierop is een eigen werkwijze tot stand gekomen waarbij bereikbaarheid, kleinschaligheid, persoonlijk contact en toewijding aan het financiële welzijn van de cliënt voorop staat. Ons doel? Gezamenlijk uw financiën op orde krijgen en houden.

Ieder persoon is uniek. We hechten er veel waarde aan om uw persoonlijke situatie goed te leren kennen. Het eerste kennismakingsgesprek wordt daarom standaard als service verstrekt. Eventueel daaruit volgende werkzaamheden worden (waar mogelijk) tegen een vast maandelijkse tarief in rekening gebracht.

Incidentele werkzaamheden worden tegen een uurtarief in rekening gebracht. Onze tarieven zullen voor aanvang aan u ter goedkeuring worden voorgelegd. Voor al onze werkzaamheden geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Onze algemene werkvoorwaarden kunt u hier downloaden. Het document wordt in een nieuw venster geopend.